SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Licencie a poplatky

Licencia - odborný zástupca  pre výdajňu IZOPP  - 66,40 eur

Vklad OP - technika na portál NCZI so šifrovaním - 70,00 eur

Registrácia do komory ( SKOrT)      -  13 eur

Členský ročný príspevok    -  20 eur

Členský ročný príspevok členov, ktorí sú na materskej resp. rodičovskej dovolenke  -   3,50 eur

Aktualizácia a vedenie registra portálu SKOrT   -  15 eur

Vydanie ID SKOrT karty - 5 eur

Manipulačné poplatky - organizácia podujatí v rámci sústavného vzdelávania :

Akcia miestna - 10 eur (interná firemná)

Akcia  okresná - 35 eur,     krajská - 50 eur

Akcia celoslovenská, celoslovenská s medzinárodnou účasťou a medzinárodná do 100 účastníkov - 70 eur

Akcia celoslovenská, celoslovenská s medzinárodnou účasťou  a medzinárodná  100 - 200 účastníkov    -   130 eur

200 - 500 účastníkov - 200 eur

nad 500 účastníkov - 265 eur