SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Dôležitý oznam ku kongresu SKOrT-APTO

KONGRES SKORT-APTO

ORTOPEDICKÝ MAGAZÍN

SPUSTENÝ NOVÝ ORTOPEDICKÝ PORTÁL SKOrT !!!

Podrobné informácie nájdete na :

WEB :

https://ortopedickymagazin.sk

Facebook :

https://www.facebook.com/ortopedickymagazin

Instagram :

https://www.instagram.com/ortopedickymagazin

Telegram :

https://t.me/OMskort

VÝZVA !!!

«« [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.