SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Prihláška do S.K.O.r.TPrihlášku si môžete stiahnuť klinutím na ikonu:

Vo formáte DOC (Word) :


Vo formáte PDF :


Vytlačenú, vyplnenú a podpísanú prihlášku pošlite na sekretariát S.K.O.r.T