SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Poskytovatelia:


OTTO BOCK Slovakia s.r.o., Rontgenova 26, 811 05 Bratislava
email: info@ottobock.sk
web: www.ottobock.sk

ORTOPROplus, spol. s r.o., Skladná 8, 040 01 Košice
email: ortopro@ortopro.sk
web: www.ortopro.sk

PRODATIK, s.r.o., Plavnica 242, 065 45 Plavnica
email: info@prodatik.sk
web: www.prodatik.sk

Šefprot, Bojnícka 10, 823 65 Bratislava
email: sefprot@sefprot.sk

Centrum ortopedickej protetiky s.r.o, Rastislavova 77, 040 01 Košice

PRO-TECH SK, s.r.o., Bratislavská 9, 010 01 Žilina
web: www.pro-tech.sk , email: protechsk@upcmail.sk

Protetika a.s., Bojnická 10, 823 65 Bratislava
www.protetika.sk

PROBEN, Francisciho 3288, 058 01 Poprad
web: www.proben.sk , mail: proben@proben.sk

PROTEA s.r.o., Azalková 9, 821 01 Bratislava
web: www.protea.sk , mail: protea@nextra.sk

ORTOTECH s.r.o., Námestie L. Svobodu 1, 974 01 Banská Bystrica
web: www.ortotech.sk, email: ortotech@ortotech.sk

MEDICPRO s.r.o., Z. Fábryho 20, 079 01 Veľké Kapušany
web: www.medicpro.sk , email: medicpro-vk@stonline.sk


Podotech s.r.o., Jánošíkova 7/B, 903 01 Senec, email : recepcia@podotech.sk

ORTHIVO s.r.o., Tatranská 28, 974 11 Banská Bystrica
email: ivan.dolinsky@post.sk

ORTOKOMPLET s.r.o., B. Nemcovej 1130, Spišská Nová Ves 052 01
web: www.ortokomplet.sk, email: ortokomplet@ortokomplet.sk

ORTOPROTETIKA s.r.o., Kollárova 21, budova Ortocentra, Martin 036 01
web: www.ortoprotetika.sk, email: cief@ortoprotetika.sk

SLOVPROT s.r.o., Súhvezdná 44, 821 02 Bratislava
web: www.slovprot.sk , email: slovprot@stonline.sk

PROTOVIK s.r.o., Železničná 271/49, 050 01 Revúca
email: protovik@stonline.sk

PROCORP s.r.o., Puškinova 8, 040 01 Košice
web: www.procorp.sk , email: procorp@procorp.sk

NEOPROT spol. s r. o., Záhradnícka 42, 821 08 Bratislava
web: www.neoprot.sk, email: neoprot@neoprot.sk

Reha-Care, s.r.o., M.R.Štefánika 1790/101, Vrbové 922