SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

Pracovné stretnutie

Pracovné stretnutie poskytovateľov v NZZ – odbor ortopedická protetika, sa koná dňa 16.1.2009 v Bratislave, Bojnícka 10 (Protetika a.s.) zasadačka pri jedálni o 10,30 hod. Mgr.Čief

Snem SKOrT

Vážení “skorťáci”, 21.11.2008 od 9,00 hod. sa bude konať v Bratislave (Hotel Plus ) snem SKOrT.
Hlavným programom bude vyhodnotenie doterajšej činnosti SKOrT, návrh rozpočtu na rok 2009 a doriešenie výšky členského. Všetci ste vítaní !
Bližšie info na : sekretariat@skort.sk
Pozvánky prídu poštou !

P.S. Pre spresnenie databázy vyzývam všetkých, aby zaslali svoje aktuálne adresy, telefónne čísla a e-mailové adresy !!!
Ďakujem za ústretovosť……
Mgr.Juraj Čief, prezident SKOrT

Odpoveď na list bola zaslaná !!!!

Bez komentára ! Mgr.Čief

Pracovné stretnutie s poskytovateľmi...

Dňa 27.10.2008 o 10 hod. v Bratislave, na 5. posch. v sídle SKOrT, sa koná pracovné rokovanie poskytovateľov (majiteľov resp. konateľov NZZ ) za účelom dofinancovania SKOrT. Mgr.Čief

«« 1 2 3 ... 6 7 8 [9] 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.