SKORT

S.K.O.r.T.
Slovenská komora
ortopedických technikov

Aktuality

DOHODA s VšZP od 1.2.2018

Rokovania o zmluvných podmienkach medzi Slovenskou komorou ortopedických technikov a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou priniesli kompromis, ktorý sa žiadnym negatívnym spôsobom nedotkne pacientov. Vedenie VšZP akceptovalo kompromisný návrh predložený komorou ortopedických technikov, ktorý optimalizuje ceny bandážnych a nebandážnych ortéz tak, aby nevznikli nové doplatky pre pacientov. Dohodnuté úpravy sú adekvátne z hľadiska vývoja materiálových nákladov. Takto nastavené podmienky sú platné do 31.12.2018. Tieto úpravy nebudú mať za výsledok žiadne nové doplatky za protézy, ani za iné ortopedické pomôcky.

Slovenská komora ortopedických technikov plánuje v priebehu roka 2018 predložiť poisťovni viaceré návrhy smerujúce k ďalšiemu skvalitneniu služieb pacientom.
SKOrT združuje 29 poskytovateľov ortopedickoprotetickej lekárenskej starostlivosti. Tí v minulom roku vo výraznej miere zaznamenali zvýšenie adresnosti a opodstatnenosti indikovanej zdravotnej starostlivosti. Ide o kľúčový moment. Znamená to, že sa zlepšuje diagnostika ochorení a zachytávame ich skôr. Získavame časovú výhodu, kedy ešte máme možnosť korigovať ochorenie pomôckami a zabrániť tak jeho stupňovaniu. Znamená to tiež znížené náklady na ďalšiu starostlivosť. V súčasnosti máme tiež k dispozícii nové, kvalitnejšie typy pomôcok, ktorými sme pred rokmi nedisponovali. Znevýhodneným pacientom však dnes umožňujú viesť život podstatne vyššej kvality. Na druhej strane poskytovatelia ortopedickoprotetickej starostlivosti evidujú nárast ochorení v dôsledku sedavého životného štýlu. Sezónne prevládajú úrazy spojené s masovým rozšírením rekreačných športov – bicyklovania, inline korčuľovania, či lyžovania.

STANOVISKO SKOrT

Tlačová správa SKOrT 15.1.2018

Medializované informácie o údajnom podvode, za ktorý sa teraz snaží poisťovňa skrývať, hovorili o zamieňaní sériových bandáží s individuálnymi.

Komora od začiatku poukazuje na inú tému a síce na doplatky, ktoré by poisťovňou navrhovanými úpravami vznikli pri individuálnych pomôckach, ktoré nemajú sériový ekvivalent, ako sú napríklad protézy alebo plastové ortézy pre deti s detskou mozgovou obrnou.

Slovenská komora ortopedických technikov verí, že ďalšie rokovania s VšZP prinesú konštruktívnu debatu, na ktorej konci nebudú nezmyselné doplatky pre pacientov.

OPATRENIE - PRESKRIPCIA - LIMITY

Informácie, ktoré sa týkajú preskripcie t. j. predpisu , limitov, diagnóz a iných náležitostí pre individuálne ortopedicko-protetické zdravotnícke pomôcky, nájdete na stránke MZ-SR, v časti Opatrenia. Aktuálne opatrenie je z 22.9.2011 č. OPP0311-S09059-OL-2011.

Sekretariát SKOrT

Smútočné oznámenie

Dovoľte mi , aby som v mene celej protetickej obce vyjadril úprimnú sústrasť nad stratou vynikajúceho človeka, odborníka a nášho zahraničného kolegu pána Ing. Milana Pustku. Navždy zostane v našich spomienkach !
Mgr. Juraj Čief, PhD., prezident SKOrT

«« 1 2 [3] 4 5 6 ... 9 10 11 »»

Akcie-uskutočnené

2. Konferencia ISPO ČR sa stretla s veľkým ohlasom, o čom svedčí aj veľký počet účastníkov konferencie.
Jednotlivé prednášky mali značný prínos pre ortoprotetickú prax.